qrcode-data

THU THẬP DỮ LIỆU

Biến doanh số bán hàng của bạn thành dữ liệu

Biến hoạt động kinh doanh của bạn thành dữ liệu

Cho dù bạn có 1000 đến 10 triệu sản phẩm, chúng tôi đều có thể in mã QR định danh duy nhất cho sản phẩm của bạn. 


Bạn có thể kết nối mã sê-ri với thông tin lô sản xuất để:

  • Tạo định danh kỹ thuật số cho các sản phẩm 
  • Cung cấp truy xuất thông tin từ đầu đến cuối
  • Xây dựng kênh giao tiếp với người tiêu dùng
  • Và thu thập các thông tin có giá trị về các hoạt động kinh doanh.

Cơ chế hoạt động

Thu thập dữ liệu từ hệ thống CheckNowTM 

Tạo mã QR định danh duy nhất thông qua hệ thống của chúng tôi, mang lại trải nghiệm thú vị khi  truy xuất thông tin. Khởi tạo In mã QR theo yêu cầu lên tem nhãn/bao bì thông minh thông qua Công nghệ in dữ liệu biến đổi.  In Áp dụng cho từng sản phẩm trước khi phân phối sản phẩm. Áp dụng Hệ thống CheckNow™ được mở để kết nối với hệ thống của bạn để thu thập dữ liệu phân phối, thúc đẩy sự minh bạch và tăng mức độ tin cậy.  Thu thập Tìm hiểu giải pháp hiệu quả nhất để thúc đẩyote ecũng như các giải pháp bổ sung dựa trên lịch sử phân phối sản phẩm. Tìm hiểu

Biến dữ liệu truy xuất nguồn gốc của bạn tương thích trên toàn cầu

Người dùng phải tuẩn thủ Tiêu chuẩn GS1 với khách hàng của bạn.

CheckNowTM có thể xử lý các sự kiện hiển thị trong EPCIS XML và nó có thể chuyển đổi các sự kiện không chuẩn sang định dạng EPCIS.

Nếu bạn định sử dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc trong hệ thống ERP hoặc SAP hoặc khách hàng của bạn yêu cầu dữ liệu dựa trên EPCIS, chúng tôi có thể mở tích hợp theo yêu cầu. 

 

Khám phá cách Packtica bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn

Hãy liên hệ với Packtica để được giải đáp tất cả các thắc mắc
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

Phone Call

Zalo