Đội ngũ của PACKTICA

Về chúng tôi

Đội ngũ của PACKTICA

145-recruitment-gallery-01.jpg
145-recruitment-gallery-02.jpg
145-recruitment-gallery-03.jpg
145-recruitment-gallery-04.jpg
145-recruitment-gallery-05.jpg
145-recruitment-gallery-06.jpg
145-recruitment-gallery-07.jpg
145-recruitment-gallery-08.jpg
145-recruitment-gallery-09.jpg
145-recruitment-gallery-10.jpg
145-recruitment-gallery-11.jpg
145-recruitment-gallery-12.jpg

Những nhà Lãnh đạo tài năng

Chúng tôi vinh dự được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo tài năng
với hơn hàng chục năm kinh nghiệm.

Bryant Kooh

Bryant Kooh

S.E.A Managing Director

TC Ang
flag
TC Ang
General Manager
Miko Pacia
flag
  Miko Pacia
  General Manager
Nisakon Khamiam
flag
  Nisakon Khamiam
  General Manager

Finance Department


 

Yen Ng

Yen Ng

Account Manager

Tsin Ee

Tsin Ee

Account Executive

Warissara Mutaporn

Warissara Mutaporn

Account Manager

Dung Lê (Emily)

Dung Lê (Emily)

Account Manager

Customer Service Department


 

Sun Chia

Sun Chia

Operation Manager

Kit Yee

Kit Yee

Operation Executive

Jamie Low

Jamie Low

Personal Assistant to C.E.O

Dechavut Leephom

Dechavut Leephom

Operation Executive

Bộ phận Marketing & Creative


 

Safwan Saniy

Safwan Saniy

Graphic Designer

Yih Torng

Yih Torng

Graphic Designer

Paradon Chaisiri

Paradon Chaisiri

Graphic Designer

Renee

Renee

Graphic Designer

Sales Department


 

Jennie Teng

Jennie Teng

Manager Business Development

Jing Ying

Jing Ying

Manager Business Development

Daryl Tan

Daryl Tan

Business Development Senior Executive

Ahmad Amin

Ahmad Amin

Sales Executive 

Hafizuddin

Hafizuddin

Sales Executive

David Zhang

David Zhang

Manager Business Development

Murnia Chou

Murnia Chou

Sales Executive Business Development

Suchawadee Keawpoo

Suchawadee Keawpoo

Manager Business Development

Patchanee Dejre

Patchanee Dejre

Senior Executive Business Development

Khải Nguyễn (Steven)

Khải Nguyễn (Steven)

Senior Business Consultant

Luân Trần (Felix)

Luân Trần (Felix)

Business Consultant

Christopher Liao

Christopher Liao

Manager Business Development

Charles Ratcliffe

Charles Ratcliffe

Senior Executive Business Development

Olive Pe Benito

Olive Pe Benito

Corporate Secretary

Jessica Aguilla

Jessica Aguilla

Sales Executive Business Development

Phone Call

Zalo