Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Tại Packtica, chúng tôi cam kết giữ sự riêng tư và bí mật thông tin của khách hàng, cũng như các dữ liệu riêng của khách hàng.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả dữ liệu thông tin chúng tôi thu thập được từ phía khách hàng bao gồm các tài liệu trực tiếp, thông tin trực tuyến, v..v.... Chúng tôi cần sự đồng ý của khách hàng để thu thập thông từ/về khách hàng của chúng tôi khi họ đăng nhập trực tiếp vào hệ thống CheckNow, Kood.Asia hoặc thực hiện scan bằng app CheckNow, Trackco. Chúng tôi chỉ thu thập một số thông tin cá nhân nhất định để xác minh danh tính của khách hàng cũng như ý định của khách hàng đối với việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. 

Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Quy định Bảo mật khi đăng ký tài khoản, khách hàng cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của họ như quy định trong Chính sách này.

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm: thông tin đăng nhập tài khoản hệ thống CheckNow, Kood.Asia, Trackco, tên và thông tin công ty, tên người đại diện, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, tuổi tác, giới tính. Chúng tôi cũng ghi nhận các dữ liệu thông tin khi bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook  hoặc tài khoản Google vào hệ thống của chúng tôi. Thông tin này được coi là tài sản của khách hàng. Với mọi nỗ lực nhằm loại bỏ việc sử dụng thông tin bí mật cho các mục đích gian lận và không đúng quy định, chính sách Bảo mật này được dùng để bảo vệ khách hàng của Packtica.

Packtica có thể sử dụng thông tin của khách hàng chỉ cho các hoạt động kinh doanh nội bộ bao gồm ghi nhận hóa đơn thanh toán, thống kê, các hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng, giám sát gian lận, theo dõi, truy tìm, mở rộng và cải tiến các sản phẩm/dịch vụ do Packtica cung cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin bao gồm địa chỉ bưu điện và/hoặc địa chỉ email để gửi cho bạn các thông tin sản phẩm và tài liệu tiếp thị. (Bạn có thể chọn không nhận những thông tin này bằng cách liên hệ với Packtica và yêu cầu được xóa khỏi danh sách tiếp thị)

BẢO MẬT

BẢO MẬT

Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào do chúng tôi thu thập được từ/về khách hàng (như mô tả ở trên) cho các tổ chức sau khi có văn bản yêu cầu: các cơ quan quản lý, các công ty liên kết hoặc đối tác như cơ quan dữ liệu, hoặc một pháp nhân đang có hợp đồng dịch vụ với Packtica nhằm mục đích cung cấp giải pháp cho hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng cho bất kỳ một bên thứ ba nào với bất kỳ mục đích tiếp thị nào. Chúng tôi không mua bán hoặc/và trao đổi thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài hoặc bên thứ ba không liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do Packtica cung cấp. Các thông tin này vẫn có thể được cung cấp cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Use of Cookies

SỬ DỤNG COOKIES

Chúng tôi muốn thông tin đến bạn rằng: bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp có lỗi ứng dụng xảy ra, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin dữ liệu trong Nhật ký dữ liệu (Log Data) trên thiết bị của bạn đang sử dụng. Nhật ký dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP (Internet Protocol), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng mà bạn đang sử dụng, ngày giờ và các số liệu thống kê khác. 

Cookies

COOKIES

Packtica sử dụng “cookie” trên trang web www.packtica.com và trong hệ thống CheckNow. Trang www.packtica.com sử dụng cookies cho các mục đích nhằm đảm bảo tính năng của trang web bao gồm nhưng không hạn chế: cải tiến dịch vụ và trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi; phân tích tính hiệu quả của dịch vụ quảng cáo, chương trình khuyến mại. Việc sử dụng cookies trong hệ thống CheckNow được giới hạn ở những cookie thật sự cần thiết cho các tính năng quan trọng của nền tảng. 

Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng theo dõi trang web này thường xuyên để đảm bảo bạn cập nhật được những chính sách mới nhất của chúng tôi. 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về chính sách Bảo mật của Packtica, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@packtica.com.

Phone Call

Zalo